Uppstartsmöte Gemenskapsgruppen

Är du intresserad av att se över hur vi kan skapa bättre gemenskap i föreningen?

Välkomna på uppstartsmöte för gemenskapsgruppen 28/1 kl. 18:00 på Virvelvindsgatan 28 i Styrelsenrummet.

På första mötet ska det diskuteras vad gruppen vill göra samt bestämma tider för kommande möten.

Är du intresserad, men kan inte komma? Kontakta styrelsen@goteborgshus22.se.