Årsstämma

Årsstämman hålls alltid i December månad. För motioner till stämman så finns mallar nedan.

Blanketter för årstämman

Fullmakt för ombud vid årsstämma (pdf)

Motioner

Motionsärendet ska skriftligen anmälas till styrelsen senast en månad efter räkenskapsårets utgång. Räkenskapsåret för Göteborgshus 22 är 1 juli till 30 juni, enligt stadgarna.

För mer information om hur du skriver en motion kan du läsa vår guide här.

Sidan uppdaterad: 2024-03-22