Cafékvällar och information för nyinflyttade

Styrelsen organiserar cafékvällar och information för nyinflyttade regelbundet under året. Dessa är till för att ni medlemmar ska kunna ställa frågor och få information samt skapa gemenskap för medlemmarna. De digitala anslagstavlorna i entréerna uppdateras regelbundet med information, gällande exempelvis nästkommande cafékvällar och informationsmöten.

Sidan uppdaterad: 2024-03-22