Boendeinfo

Medlemsnytt

Medlemsnytt finns att läsa på Mitt Riksbyggen mitt.riksbyggen.se

Guide för motionsskrivning till årsstämma i bostadsrättsförening

Till den årliga föreningsstämman kan varje medlem lämna s.k. motioner med förslag till åtgärder som medlemmen vill att föreningen genomför.

För att kunna behandlas av föreningsstämman måste en motion vara skriftlig och ha anmälts till styrelsen senast en månad efter räkenskapsårets utgång, d.v.s. senast den 31 juli.

Om en majoritet av stämmodeltagarna röstar ja till en motion innebär det att föreningens medlemmar har uppdragit åt styrelsen att utreda förslaget och om möjligt vidta åtgärder för att det genomförs.

Här följer några råd till dig som motionär för att underlätta beslut vid stämman

 • Motionen ska vara skriftlig.
 • Överst i dokumentet skriver du ”Motion till föreningsstämma i Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr 22”.
 • Sätt sedan en rubrik som tydligt visar vad motionen handlar om, till exempel ”Ordna mer plats för medlemmarnas barnvagnar och cyklar”.
 • Beskriv problemet du vill att föreningen åtgärdar. Förklara varför det finns ett behov av att lösa frågan. Ange gärna bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget, t.ex. tidigare försök att lösa problemet som inte har varit effektiva, eller andra eventuella hinder eller problem.
 • Använd enkla ord och korta formuleringar som inte kan missuppfattas.
 • Beskriv sedan hur problemet bör lösas. Du kan lämna flera lösningsförslag i samma motion. Ange dem då helst i punktform för tydlighetens skull. Skriv så kortfattat och enkelt som möjligt.
 • Sätt sedan en underrubrik: ”Förslag till stämmobeslut”.
 • Skriv in ditt förslag till stämmobeslut. För att underlätta för stämmodeltagarna att rösta ”ja” eller ”nej” är det viktigt att du formulerar ditt förslag kortfattat och enkelt.
 • Ange datum för inlämnandet av motionen.
 • Skriv under motionen genom att ange ditt namn och efternamn samt lägenhetsnummer
 • Om ni är flera som vill lämna motionen tillsammans, ange samtligas namn och lägenhetsnummer.

Till sist: glöm inte att anmäla din motion skriftligen till styrelsen senast en månad efter räkenskapsårets utgång, d.v.s. senast den 31 juli!


Cafékvällar och information för nyinflyttade

Styrelsen organiserar cafékvällar och information för nyinflyttade regelbundet under året. Dessa är till för att ni medlemmar ska kunna ställa frågor och få information samt skapa gemenskap för medlemmarna. De digitala anslagstavlorna i entréerna uppdateras regelbundet med information, gällande exempelvis nästkommande cafékvällar och informationsmöten.

Trivselregler

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. Genom att följa trivselreglerna bidrar du till den goda gemenskapen i vår förening.

Våra trivselregler

Kom ihåg att visa extra hänsyn under varma sommardagar. Många måste ha öppna fönster och balkongfönster för att hålla temperaturen nere i lägenheten. Det innebär att ljud och dofter/os/röklukt sprids in till grannar under denna tid. Sunt förnuft och att visa hänsyn mot varandra är en grundförutsättningar och prata med varandra i huset om ni upplever störning.


Brandsäkerhet

I ett höghus är det extra viktigt med brandsäkerheten. Trapphusen måste hållas rena för att undvika spridning vid en eventuell brand. Luckorna på balkongen får inte täckas.

Råd om brand i flerfamiljshus


Parkering

Riksbyggen sköter uthyrningen av parkeringsplatser i föreningen. Gå via Mitt Riksbyggen www.riksbyggen.se för att ställa dig i kö. Kontakta dem om frågor.

Föreningen har parkeringsplatser, garageplatser, thermogarage och MC-garage för föreningens medlemmar. Under 2022 installerades 28st laddstolpar för elbilar på befintliga parkerings- och garageplatser.

P-platserna och garageplatserna är till för medlemmar i bostadsrättsföreningen och får ej hyras ut i andrahand.

Karta över besöksparkeringar


Information om föreningens lådcykelpool

Föreningen har en lådcykel som medlemmar kan hyra. Här följer information om hur du gör för att registrera dig som användare och hur du gör för att börja cykla.

Det finns två sätt att registrera. 

1. Skicka ett mejl till föreningens administratör för poolen (gustaf.aren@gmail.com) och säg att du vill bli medlem. Du kommer få ett mejl med en länk till ett formulär där du fyller i dina uppgifter och slutligen bekräftar medlemskap. Obs! I slutet av registreringen kommer du få frågan om du godkänner villkoren och accepterar en registreringsavgift om 50 kr. Det här är ett fel i systemet. Att registrera sig på det här sättet är gratis och du kommer inte debiteras.

2. Gå in på https://www.goride.se/help/gbghus22 som beskrivs i GoGuide nedan. Obs! Den här proceduren involverar GoRides egen administration varför en administrationskostnad om 50 kr tillkommer.

Bokningssystem

GoRides app används för att boka cykeln. Du hittar den på AppStore eller Google Play. När du har registrerat dig som användare kan du logga in.

Hämta ut cykeln

Cykeln finns i parkeringsgaraget på Fjällvindsgatan 4. Du kommer in med din vanliga tagg. Batteri och nycklar förvaras i ett skåp som du öppnar med hjälp av appen. Se GoGuide för instruktion.

Kostnad

Cykeln kostar 1,25 kr/15 min att hyra.

Cykelrum och barnvagnsrum

Cykelparkering finns i huset (använd cykelentrén!). Barnvagnsrum finns i anknytning till cykelrum eller entrén beroende på hus.

Beställning av nycklar till barnvagnsrum görs mot en avgift hos fastighetsexpeditionen.

Pingisrum och verkstad

Pingisbord finns i källaren på Västra Stillestorpsgatan 25. Innanför pingisrummet finns en verkstad för oss medlemmar.

Beställning av nycklar till pingisrum och verkstaden görs mot en avgift hos fastighetsexpeditionen.


Återbruksrum

Återbruksrummet finns i Virvelvindsgatan 28 gamla soprum. Alla lägenhetstaggar kan öppna dörren.

Här kan du lämna saker som du tror någon annan skulle ha glädje av. Rummet är inte stort nog för möbler, men andra mindre saker är välkomna (inga kläder).

Typiska bra saker för återbruksrum är: tavelramar, porslin, keramik, leksaker, böcker, tidningar, husgeråd och elektronik.

Kom ihåg att följa reglerna, t.ex. inga saker med sladd ska lämnas i återbruksrummet.


Tvättstuga

Föreningen har fyra tvättstugor. Tvättid bokas via skärm, app eller hemsida. Se mer info här:

Våra tvättstugor

Gästlägenhet

Gästlägenheten finns på Kastvindsgatan 1, våning 2.
Ett rum med pentry, 2 st dubbla bäddsoffor. Toalett med dusch.
Kostnaden är 200 kr per dygn. (Max 7 dagar åt gången)
Bokas via de digitala anslagstavlorna i ent´reerna genom att hålla upp sin tagg mot läsaren på tavlan.

Bastu

Bastun finns på Fjällvindsgatan 4. Alla lägenhetstaggar kan öppna entrén.

Bastun bokas via de digitala anslagstavlorna i entréerna genom att hålla upp sin tagg mot läsaren på tavlan. Varje bokningstid är 1h och 30min.

OBS! Under sommaren (V.25-34) är bastun ENDAST öppen måndag till söndag kl. 18.00-21.00.

Nedanstående tider gäller (Obs ej under sommaren V.25-34):

Måndag: 18:00-21:00
Tisdag: 18:00-21:00
Onsdag: 18:00-21:00
Torsdag: 18:00-21:00
Fredag: 15:00-21:00
Lördag: 10:30-21:00
Söndag: 12:00-19:30

Sophantering och container

Källsortera kartong, metall, plast, med mera i miljörummet i huset. Glas slänger du på närmaste sopstation.

Sorteringsguiden (Göteborgs Stad) 

https://ftiab.se/228.html

Read FTIAB for information in other languages

Föreningen ställer upp en container på planen vid ett antal tillfällen under året. Datum anslås i trapphusen på anslagstavlan. Containern är på plats från onsdag 09.00 till torsdag 15.00.

Du får INTE slänga:
Asbest – från exempelvis byggskivor, takskivor, rörisolering.
Elektriskt eller elektroniskt avfall – allting med sladd, batterier eller solcell.
Produkter med freon – t ex kylskåp och frysboxar.
Ljuskällor – lysrör, lågenergilampor, glödlampor eller andra ljuskällor.
Hushållsavfall – avser t ex köksavfall.
Däck
Farligt avfall – målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material t ex tryckimpregnerat trä.

På återvinningscentralen kan du lämna farligt avfall, förpackningar, grovavfall, el-avfall, däck, skrot, vitvaror samt kläder och textilier. Det finns fem återvinningscentraler i Göteborg. Du behöver ett ÅVC-kort för att kunna lämna avfall. Kortet hämtar du ut på återvinningscentralen.

Återvinningscentraler i Göteborg 

Uppdaterades: 2023-06-13