Länkar

Bokatvättids hemsida

https://www.bokatvattid.se/

https://bokatvattid.se/

Riksbyggen

https://www.riksbyggen.se/

Min föreningsapp

Föreningen finns även på app.

Facebook

Medlemmar i föreningen har en egen fb-grupp: Medlemmar i Göteborgshus22. Gruppen är ingen officiell sida utan till för medlemmarna för att kunna kontakta varandra lättare.

Om bostadsrättsföreningar

Bo bättre url_icon
Information och artiklar om allt som rör bostadsrätter.

Forum för alla i bostadsrätt url_icon
Forum om bostadsrätter. Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen.

Lagar och förordningar

Bostadsrättslagen (1991:614) url_icon
Lag om ekonomiska föreningar (1987:667) url_icon
För en bostadsrättsförening finns det två lagar som har särskilt stor betydelse. Det är Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar (FL). Dessa lagar kompletteras av stadgarna som är föreningens egna ”lag”.


Sidan uppdaterad: 2020-01-30