Länkar

Bokatvättids hemsida

Hem

Riksbyggen

https://www.riksbyggen.se/

Myndigheter

Lundby stadsdelsförvaltning url_icon
På uppdrag av stadsdelsnämnden erbjuder förvaltningen kommunal service till dig som bor i Lundby, till exempel förskola, grundskola, äldreomsorg, medborgarkontor, bibliotek, fritidsverksamhet, sociala tjänster och stöd till människor med funktionsnedsättning.

Förvaltningen arbetar också med trygghet, inflytande, miljö och folkhälsa i stadsdelen.

Om bostadsrättsföreningar

Bo bättre url_icon
Information och artiklar om allt som rör bostadsrätter.

Forum för alla i bostadsrätt url_icon
Forum om bostadsrätter. Syftet med detta forum är att värna om bostadsrättshavarnas intressen och utveckla/förbättra bostadsförhållanden för dem som bor i bostadsrätt, öka engagemanget samt att fungera som styrelsestöd och bistå med hjälp till övriga förtroendevalda i föreningen.

Lagar och förordningar

Bostadsrättslagen (1991:614) url_icon
Lag om ekonomiska föreningar (1987:667) url_icon
För en bostadsrättsförening finns det två lagar som har särskilt stor betydelse. Det är Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar (FL). Dessa lagar kompletteras av stadgarna som är föreningens egna ”lag”.


Sidan uppdaterad: 2020-01-30