Uppstartsmöte för odlingsgruppen

Tisdag 28/1 kl 19:00 är ni välkomna till Styrelserummet på Virvelvindsgatan 28 för ett uppstartsmöte för Odlingsgruppen i föreningen.

Målet med mötet är att vi ska diskutera vad gruppen under våren/sommaren vill göra samt bestämma om när kommande möten ska ske.

Vill du vara med, men att du inte kan så kan du mejla styrelsen@goteborgshus22.se så får du information om mötet.