Välkommen till Göteborgshus 22!

Bild över området

Du är hjärtligt välkommen till en trevlig förening med ett centralt läge, utmärkta kommunikationer och närhet till både centrum, handel och sport- och grönområden.

Till dig som är nyinflyttad medlem i bostadsrättsföreningen finner du här lite allmän och praktisk information. Vi rekommenderar dessutom att alla våra nya medlemmar läser under rubrikerna Boendeinfo och Din lägenhet här på vår hemsida.

Kort fakta om Göteborgshus 22

 • Föreningen förvaltas av Riksbyggen (läs mer om förvaltning på hemsidan), och drivs av oss föreningsmedlemmar och styrelsen, som väljs på vår årliga medlemsstämma
 • Husen är byggda 1958 – 1960
 • Antal lägenheter 357
 • Två uthyrda lokaler: Butikslokal & Förskola
 • Gemensamma utrymmen: tvättstugor, bastu, snickeriverkstad, pingisrum, återbruksrum, gästlägenhet
 • Adresser till husen i vår Bostadsrättsförening är:
  Virvelvindsgatan 24-30, Västra Stillestorpsgatan 23-25, Fjällvindsgatan 4 och Kastvindsgatan 1

Att bo tillsammans

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. För att skapa trivsel och tydliga regler så har föreningen både stadgar och trivselregler som gäller föreningen och dess medlemmar. Föreningen har en styrelse som utsetts av medlemmarna för att sköta föreningens utveckling tillsammans med medlemmarna. Medlemmar kan dessutom engagera sig i t.ex. cykelgrupp, odlingsgrupp m.m., eller starta nya grupper för sina hjärtefrågor. Vi vill uppmuntra alla medlemmar att delta på den årliga föreningsstämman och göra sin röst hörd!

Stadgar

Inom en så stor bostadsrättsförening är det viktigt att nya medlemmar sätter sig in i föreningens stadgar. Dessa finns enklast att läsa via hemsidan under rubriken Föreningen. I stadgarna kan du bland annat läsa om föreningens och ditt eget ansvar när det gäller underhåll och reparationer.

Viktigt om reparationer

Som medlem är det du själv som ansvarar för ”insidan” av lägenheten. Däremot är det inte tillåtet att vidta åtgärder som kan påverka själva huset, så som att ta bort bärande väggar, eller som kan påverka andra boende genom att t.ex. förändra hur luften strömmar genom huset. Läs mer om detta nedan under rubriken ”Din lägenhet och ditt ansvar”.

Är du osäker på om det du planerar är tillåtet – begär först styrelsens tillstånd.

Trivselregler

Genom att följa trivselreglerna bidrar du till den goda gemenskapen i vår förening. Trivselreglerna finns att läsa på hemsidan under rubriken Boendeinfo.

Styrelsen

Som medlem kan du bidra till föreningens utveckling och stabilitet genom att aktivt delta i styrelsearbete och valberedning. Ju fler medlemmar som är aktiva, desto bättre blir vårt gemensamma resultat.

Styrelsens uppgift är att förvalta föreningens egendom, vilket bland annat innebär att se till att reparationer och underhåll genomförs enligt den fastställda underhållsplanen.

Information till medlemmarna

All nödvändig information till medlemmarna, bl.a. styrelsens ”Medlemsinfo”, sker på de digitala skärmarna i ditt trapphus. Gör det till en vana att stanna och titta på skärmen i trapphuset ifall det har kommit ny information.

I trapphuset hittar du även information om:

 • Vilka som sitter i föreningsstyrelsen
 • Telefonnummer du kan ringa i olika situationer, akuta och mindre akuta
 • Vilka datum den stora containern för grovsopor finns uppställd
 • m.m

Felanmälan

Föreningen har fastighetsskötare som sköter om våra hus och våra gemensamma ytor. De tar också emot felanmälan samt hjälper till med taggar till entrédörrar diverse nycklar, namnbrickor till brevlådan och liknande.

Fastighetsskötarna utför normalt inga reparationer inne i lägenheterna.

Fastighetsskötarna kan du träffa på fastighetsskötarexpeditionen på Virvelvindsgatan 28 må- fre 08:30 – 09:30. Du kan också ringa dem på 031-238125 under samma tid. Utanför öppettiderna kan du skicka sms till 0737-08 82 88 eller lämna namn och telefonnummer på telefonsvararen. Mejladressen är felanmälan@goteborgshus22.se

Viktiga telefonnummer, bl.a. för akuta ärenden, finns uppsatta i ditt trapphus.

Sidan uppdaterad: 2024-03-27