Föreningens stadgar

Det finns lagar som gäller för bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar, men föreningen har också en egen ”lag” och det är stadgarna. Dessa stadgar finns registrerade hos Bolagsverket. Varje medlem bör ha ett exemplar av stadgarna för att veta vilka regler som gäller i föreningen.

STADGAR 2018-06-13

Sidan uppdaterad: 2024-03-22