Renovering

Vid väsentliga ändringar i lägenheten krävs ett gynnande beslut från styrelsen. Gäller renoveringar något av nedanstående ansök då hos styrelsen först. Är du osäker kontakta styrelsen med din fråga.

  • Radiatorer/värmesystem tillhör föreningen och får inte bytas/tas bort utan godkännande från föreningen. Byte av radiatorer skedde 2022.
  • Ändring av bärande väggar kräver godkännande från styrelsen som även kräver anmälan till byggnadsnämnden.
  • Köksfläkten måste vara en fläktkåpa. Se mer information i nästa stycke.
  • Titta närmare på föreningens Trivselreglerna för föreningen angående godkända tider för störande ljud.

För att ansöka fyller du i blanketten Begäran om tillstånd för ändring. Ansökan lämnas i styrelsens postfack. När styrelsen har tagit beslut kommer detta att kommuniceras till dig som ansökt.

Sidan uppdaterad: 2024-03-22