Din lägenhet

Informationshäften

Information till nyinflyttade

Information om balkongerna

Information med råd för en god innemiljö. Om värme, ventilation, spiskåpa och golvbrunn.

Information med Goda råd till dig i bostadsrätt från Riksbyggen

Renovering

Vid väsentliga ändringar i lägenheten krävs ett gynnande beslut från styrelsen. Gäller renoveringar något av nedanstående ansök då hos styrelsen först. Är du osäker kontakta styrelsen med din fråga.

  • Radiatorer/värmesystem tillhör föreningen och får inte bytas/tas bort utan godkännande från föreningen. Byte av radiatorer skedde 2022.
  • Ändring av bärande väggar kräver godkännande från styrelsen som även kräver anmälan till byggnadsnämnden.
  • Köksfläkten måste vara en fläktkåpa. Se mer information i nästa stycke.
  • Titta närmare på föreningens Trivselreglerna för föreningen angående godkända tider för störande ljud.

För att ansöka fyller du i blanketten “Begäran om tillstånd för ändring”. Ansökan lämnas i styrelsens postfack. När styrelsen har tagit beslut kommer detta att kommuniceras till dig som ansökt.

Fläktbyte

Föreningen har en central fläkt på taket som suger ut luft. Det betyder att om du byter köksfläkt så får det inte vara en fläkt, utan endast en fläktkåpa. Den måste ha stängbart spjäll så att den inte står öppen hela tiden utan endast när spisen används. Du får också sätta in en kolfilterfläkt men då måste luften gå tillbaka in i lägenheten och inte ut i det centrala systemet.


Förråd

Till lägenheten ingår förråd. Det finns även extraförråd att hyra av föreningen. Du kan anmäla intresse på Mitt Riksbygge. Håll alla gångar rena från föremål/saker/möbler.


Balkonglucka/stege

Har du en lucka och/eller stege på din balkong är det viktigt att denna/dessa ej är täckt/a av möbler eller dylikt. Har du matta på balkongen måste du skärar upp ett hål för luckan. Luckan och stegen finns för att användas vid nödutrymning eftersom brandbilarnas stegar inte når upp till din våning och våningarna över. Det handlar således inte bara om din säkerhet utan även dina grannar ovan.


Andrahandsupplåtelse

För att hyra ut lägenhet i andrahand alltid krävs ett styrelsebeslut. Hyr du ut utan tillstånd riskerar du att mista nyttjanderätten och bli uppsagd. Andrahandsuthyrning av lägenhet får fortgå under längst ett år i taget. Det är du som bostadsrättsinnehavare som bär ansvar för lägenheten medan den hyrs ut. Det åligger också bostadsrättsinnehavaren att se till att andrahandsupplåtelse inte pågår i längre än ett år.

För att ansöka om andrahandsupplåtelse fyller du i blanketten “Andrahands upplåtelse”. Ansökan lämnas i styrelsens postfack. När styrelsen har tagit beslut kommer detta att kommuniceras till dig som ansökt.

För administrering av ansökan om andrahandsupplåtelse är kostnaden 10% av ett prisbasbelopp.  

Korttidsuthyrning

Företag som förmedlar uthyrning av bostäder och korttidsuthyrning till turister och andra (via sajter som AirBnB och liknande) är likställd med andrahandsuthyrning.

Det är inte heller tillåtet att byta bostad med någon annan under en semesterperiod. Det är i lagens mening en andrahandsuthyrning och kräver tillstånd, även om ingen betalning utgår.

Styrelsen rekommenderar inte korttidsuthyrning.


Tagg & extranycklar

Det ingår tre nycklar till din lägenhet. Om du behöver extranycklar till lägenheten kontaktar du fastighetsskötarna.

Till cykelrum/barnvagnsrum, bastu, verkstad/pingisrum behövs enskilda nycklar som behövs köpas hos fastighetsskötarna.

Går din tagg sönder behöver du kontakta fastighetsskötarna.


Bostadsrättsförsäkring

Det ingår inte bostadsrättsförsäkring i avgiften. Bostadsrättsinnehavare måste teckna en försäkring själv.

Det finns två olika försäkringar när man bor i en bostadsrätt, den ena är hemförsäkring och den andra är bostadsrättsförsäkring.


Vid inbrott

Vid inbrott i lägenhet eller vind ska detta anmälas till polisen av medlemmen själv. Kontakta gärna fastighetsskötarna och styrelsen.


Ta hand om din lägenhet

Glöm inte att se över:
– Smörjning av fönsterlås. Med en flaska låssprej är det enkelt fixat. Smörj gärna låset en gång om året.
– Fettfiltret till fläktkåpan
– Stege/lucka på balkong så att de är lättåtkomliga
– Se i boendepärmen om ytterligare information. Boendepärm kommer digitaliseras under 2019.


Sidan uppdaterad: 2022-09-17