Din lägenhet

Sida

Renovering

Vid väsentliga ändringar i lägenheten krävs ett gynnande beslut från styrelsen. Gäller renoveringar något av nedanstående ansök då hos styrelsen först. Är du osäker kontakta styrelsen med din fråga.

  • Radiatorer/värmesystem tillhör föreningen och får inte bytas/tas bort utan godkännande från föreningen.
  • Ändring av bärande väggar kräver godkännande från styrelsen som även kräver anmälan till byggnadsnämnden.

För att ansöka fyller du i blanketten “Begäran om tillstånd för ändring”. Ansökan lämnas i styrelsens postfack. När styrelsen har tagit beslut kommer detta att kommuniceras till dig som ansökt.

Fläktbyte

Föreningen har en central fläkt på taket som suger ut luft. Det betyder att om du byter köksfläkt så får det inte vara en fläkt, utan endast en fläktkåpa. Den måste ha stängbart spjäll så att den inte står öppen hela tiden utan endast när spisen används. Du får också sätta in en kolfilterfläkt men då måste luften gå tillbaka in i lägenheten och inte ut i det centrala systemet.

Balkonglucka/stege

Har du en lucka och/eller stege på din balkong är det viktigt att denna/dessa ej är täckt/a av möbler eller dylikt. Har du matta på balkongen måste du skärar upp ett hål för luckan. Luckan och stegen finns för att användas vid nödutrymning eftersom brandbilarnas stegar inte når upp till din våning och våningarna över. Det handlar således inte bara om din säkerhet utan även dina grannar ovan.

Förråd

Till lägenheten ingår förråd. Håll alla gångar rena från föremål/saker/möbler.

 

 


Sidan uppdaterad: 2019-04-28

Andrahandsupplåtelse

För att hyra ut lägenhet i andrahand krävs ett styrelsebeslut. Andrahandsuthyrning av lägenhet får fortgå under längst ett år i taget. Det är du som bostadsrättinnehavare som bär ansvar för lägenheten medan den hyrs ut. Det åligger också bostadsrättsinnehavaren att se till att andrahandsupplåtelse inte pågår i längre än ett år. För att ansöka om andrahandsupplåtelse fyller du i blanketten “Andrahands upplåtelse”. Ansökan lämnas i styrelsens postfack. När styrelsen har tagit beslut kommer detta att kommuniceras till dig som ansökt.

För administrering av ansökan om andrahandsupplåtelse är kostnaden 10% av ett prisbasbelopp.

Extranycklar

Om du behöver extranycklar till lägenheten kontaktar du fastighetsskötarna.