Sophantering och container

Källsortera kartong, metall, plast, med mera i miljörummet i huset. Glas slänger du på närmaste sopstation.

Sorteringsguiden (Göteborgs Stad) 

https://ftiab.se/228.html

Read FTIAB for information in other languages

Container

Föreningen ställer upp en container vid basketplanen sista onsdag-torsdag varje ojämn månad. Containern är på plats från onsdag kl 09:00 till torsdag kl 15:00. Informationen läggs även ut på de digitala anslagstavlorna i entréerna några dagar innan.

Du får INTE slänga detta i containern

Asbest – från exempelvis byggskivor, takskivor, rörisolering.
Elektriskt eller elektroniskt avfall – allting med sladd, batterier eller solcell.
Produkter med freon – t ex kylskåp och frysboxar.
Ljuskällor – lysrör, lågenergilampor, glödlampor eller andra ljuskällor.
Hushållsavfall – avser t ex köksavfall.
Däck
Farligt avfall – målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material t ex tryckimpregnerat trä.

Återvinningscentralen

På återvinningscentralen kan du lämna farligt avfall, förpackningar, grovavfall, el-avfall, däck, skrot, vitvaror samt kläder och textilier. Det finns fem återvinningscentraler i Göteborg. Du behöver ett ÅVC-kort för att kunna lämna avfall. Kortet hämtar du ut på återvinningscentralen.

Återvinningscentraler i Göteborg 

Sidan uppdaterad: 2024-04-12