Om bostadsrättsföreningar

En bostadsrättsförening är en form av organisation som äger och förvaltar en eller flera fastigheter där individuella medlemmar innehar bostadsrätter i form av lägenheter eller andra typer av bostäder. Varje medlem äger en bostadsrätt, vilket innebär att de har rätt att nyttja och disponera över sin bostad enligt de regler och stadgar som föreningen fastställt.

Föreningen ansvarar för drift och underhåll av fastigheten samt gemensamma utrymmen såsom trapphus, hissar, och eventuella gemensamma faciliteter som lekplatser eller tvättstugor. Medlemmarna betalar en månadsavgift till föreningen för att täcka dessa kostnader samt eventuella lån och andra utgifter.

Beslut om stora förändringar eller investeringar, liksom utformningen av föreningens stadgar och regler, tas oftast på föreningsstämmor där varje medlem har en röst. Dessa föreningar är vanliga i många länder och utgör ett populärt sätt för människor att äga och bo i lägenheter med gemensamt ansvar för fastighetens skötsel och underhåll.

Bo bättre url_icon
Information och artiklar om allt som rör bostadsrätter.

Lagar och förordningar

Bostadsrättslagen (1991:614) url_icon
Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar url_icon
För en bostadsrättsförening finns det två lagar som har särskilt stor betydelse. Det är Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar (FL). Dessa lagar kompletteras av stadgarna som är föreningens egna ”lag”.

Sidan uppdaterad: 2024-03-22