Rensning i cykelrummen

Det är hög tid för genomgång av cykelrummen. Detta för att se om alla cyklar är i bruk/skall behållas då det har blivit trångt om utrymmet.

Cyklar ni vill behålla skall märkas upp med namn och lägenhetsnummer senast 28/2.

Omärkta cyklar kommer att rensas ut och förvaras i tre månader. Cyklar som inte gjorts anspråk på kommer sedan att skänkas bort.