Container 21-22/3

Nu ställer föreningen upp en container för grovsopor igen. Den står vid basketplanen på kullen mellan 09.00 den 21/3 och 15.00 den 22/3. Observera att du inte får slänga elektronikavfall såsom spis, kyl, tv, datorer eller liknande i containern. Denna typ av avfall skall slängas på en återvinningscentral.

Mer om sopsortering