Nya hissar

Samtliga hissar i föreningen kommer att bytas ut i sin helhet under 2018. Styrelsen har tagit detta beslut då vi haft stora problem med funktionaliteten på hissarna, med återkommande stopp och problem med både service och reservdelar. Hissarna är gamla och ett byte bör ske innan vi får så stora problem att långa oplanerade stopp kan inträffa.

Bytet sker för ett till två hus åt gången. Under den månad bytet tar kommer dessa hus att vara utan hiss. Mer information om hissbytet kommer längre fram.

Tidschema:

23/4-27/5 Kastvindsgatan 1 och Virvelvindsgatan 24
21/5-17/6 Fjällvindsgatan 4 och V. Stillestorpsgatan 23
6/8-2/9 V. Stillestorpsgatan 25
27/8-30/9 Virvelvindsgatan 26
24/9-28/10 Virvelvindsgatan 28
22/10-18/11 Virvelvindsgatan 30

Rensning i cykelrummen

Det är hög tid för genomgång av cykelrummen. Detta för att se om alla cyklar är i bruk/skall behållas då det har blivit trångt om utrymmet.

Cyklar ni vill behålla skall märkas upp med namn och lägenhetsnummer senast 28/2.

Omärkta cyklar kommer att rensas ut och förvaras i tre månader. Cyklar som inte gjorts anspråk på kommer sedan att skänkas bort.