Cafékväll i styrelserummet

Torsdagen 13 oktober mellan 18:00-20:00. Se på anslagstavlan om mer information.

Välkomna! /Styrelsen