Hissen på Virvelvindsgatan 26

Standard

Enligt tidschema så startade idag den nya hissen på Virvelvindsgatan 26. Nu har vi bara Virvelvindsgatan 28 och 30 kvar sedan är de nya hissarna alla installerade. Vi hoppas att hissarna kommer att fungera smärtfritt vid årets slut och nödvändiga justeringar är gjorda så att vi kan njuta av våra nya fina hissar!

Hälsningar

Styrelsen

Start av installation för de 4 sista hissarna

Standard

Vi vill påminna om installationen av de 4 sista hissarna under slutet av sommaren och hösten.

Hissarna är planerade att installeras enligt följande tider, då är hissarna avstängda:

  • Västra Stillestorpsgatan 25  under perioden 6:e augusti och 2:e september
  • Virvelvindsgatan 26 under perioden 27:e augusti och 30:e september
  • Virvelvindsgatan 28 under perioden 23:e september och 28:e oktober
  • Virvelvindsgatan 30 under perioden 22:a oktober och 18:e november

Varma hälsningar

Styrelsen

Hissarna på Fjällvindsgatan 4 och Västra Stillestorpsgatan 23

Standard

Hissen på Västra Stillestorpsgatan 23 är beräknad att starta imorgon fredag den 15:e juni enligt plan.

Hissen på Fjällvindsgatan 4 har tyvärr blivit försenad den också. Styrelsen fick idag information 

från Kone att den är beräknad att vara klar först på onsdag den 20:e juni tyvärr. De har jobbat på extra mycket och hoppades kunna starta den på söndag men ett el-problem har tyvärr orsakat förseningen.

Hälsningar Styrelsen

Hissarna på Kastvindsgatan 1 och Virvelvindsgatan 24 är nu igång!

Standard

Båda hissarna gick äntligen igång igår torsdag och med undantag för ett litet stopp på 24:an så har de fungerat bra hittills. Det är mycket kosmetiskt kvar att göra men det viktiga är att vi nu kan ta oss upp och ner så kommer hissarna att snyggas till allt eftersom.

Hälsningar

Styrelsen

Kastvindsgatan 1 – hissen är ej klar

Standard

Tyvärr är den nya hissen på Kastvindsgatan 1 fortfarande inte i bruk. Kone har haft problem under dagen att färdigställa hissen och hoppas på att få klart den under torsdagen.

Vi beklagar förseningen men den är tyvärr utom vår kontroll.

Hälsningar

Styrelsen

Försening av de nya hissarna på Kastvindsgatan 1 och Virvelvindsgatan 24

Standard

Tyvärr måste vi meddela att det blir en försenad leverans av våra nya hissar på Kastvindsgatan 1 och Virvelvindsgatan 24. Arbetet pågår för fullt men på grund av en felleverans från en av Kones underleverantörer så har visst merarbete uppstått. Detta medför ingen ökad kostnad för föreningen utan det är en kostnad Kone blir tvungna att stå för.

Hissen på Kastvindsgatan 1 planeras att besiktigas måndagen den 28:e maj, alltså 3 dagars försening jämfört med planerat datum, fredagen den 25:e maj.

Hissen på Virvelvindsgatan 24 blir ytterligare lite försenad och beräknas besiktigas torsdagen den 31:a maj, alltså 6 dagar senare än planerat.

Vi beklagar det inträffade men vill påpeka att detta inte är något vi kunde förutse. Styrelsen kommer att hantera situationen enligt kontrakt med Kone för att få ersättning för förseningen, dock utgår ingen kompensation för den enskilde medlemmen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Resultat extrastämman 19:e april 2018

Standard

Torsdagen den 19:e april hade vi som vi tidigare utlyst en extrastämma samt informationsmöte om hissbytet. Stämman lockade medlemmar från 67 lägenheter och således blev det röstlängden.

 

Under den första timmen svarade ordförande och Conny, arbetsledare på Kone, på frågor om hissbytet och därefter följde stämman. Resultatet av stämman blev som följer:

  • Styrelsens proposition om att teckna kollektiv bredbandsanslutning 1000/1000 med Ownit fick bifall med 55 röster för och 4 röster emot.
  • En ny styrelseledamot valdes in i styrelsen
  • Andra omröstningen av de nya stadgarna genomfördes med bifall och vi har nu nya stadgar som följer de ändringar som krävdes enligt svensk lag.

Tack alla ni som kom och vi hoppas att fler kommer i framtiden!

Varma hälsningar

Styrelsen

Styrelsen kallar till extrastämma

Standard


Den 19:e april håller vi en extrastämma i föreningen. Samtliga medlemmar skall ha fått en kallelse i sin brevlåda. Saknar ni en kallelse, vänligen kontakta styrelsen.

Nya hissar

Standard

Samtliga hissar i föreningen kommer att bytas ut i sin helhet under 2018. Styrelsen har tagit detta beslut då vi haft stora problem med funktionaliteten på hissarna, med återkommande stopp och problem med både service och reservdelar. Hissarna är gamla och ett byte bör ske innan vi får så stora problem att långa oplanerade stopp kan inträffa.

Bytet sker för ett till två hus åt gången. Under den månad bytet tar kommer dessa hus att vara utan hiss. Mer information om hissbytet kommer längre fram.

Tidschema:

23/4-27/5 Kastvindsgatan 1 och Virvelvindsgatan 24
21/5-17/6 Fjällvindsgatan 4 och V. Stillestorpsgatan 23
6/8-2/9 V. Stillestorpsgatan 25
27/8-30/9 Virvelvindsgatan 26
24/9-28/10 Virvelvindsgatan 28
22/10-18/11 Virvelvindsgatan 30