Hissarna på Kastvindsgatan 1 och Virvelvindsgatan 24 är nu igång!

Standard

Båda hissarna gick äntligen igång igår torsdag och med undantag för ett litet stopp på 24:an så har de fungerat bra hittills. Det är mycket kosmetiskt kvar att göra men det viktiga är att vi nu kan ta oss upp och ner så kommer hissarna att snyggas till allt eftersom.

Hälsningar

Styrelsen

Kastvindsgatan 1 – hissen är ej klar

Standard

Tyvärr är den nya hissen på Kastvindsgatan 1 fortfarande inte i bruk. Kone har haft problem under dagen att färdigställa hissen och hoppas på att få klart den under torsdagen.

Vi beklagar förseningen men den är tyvärr utom vår kontroll.

Hälsningar

Styrelsen

Försening av de nya hissarna på Kastvindsgatan 1 och Virvelvindsgatan 24

Standard

Tyvärr måste vi meddela att det blir en försenad leverans av våra nya hissar på Kastvindsgatan 1 och Virvelvindsgatan 24. Arbetet pågår för fullt men på grund av en felleverans från en av Kones underleverantörer så har visst merarbete uppstått. Detta medför ingen ökad kostnad för föreningen utan det är en kostnad Kone blir tvungna att stå för.

Hissen på Kastvindsgatan 1 planeras att besiktigas måndagen den 28:e maj, alltså 3 dagars försening jämfört med planerat datum, fredagen den 25:e maj.

Hissen på Virvelvindsgatan 24 blir ytterligare lite försenad och beräknas besiktigas torsdagen den 31:a maj, alltså 6 dagar senare än planerat.

Vi beklagar det inträffade men vill påpeka att detta inte är något vi kunde förutse. Styrelsen kommer att hantera situationen enligt kontrakt med Kone för att få ersättning för förseningen, dock utgår ingen kompensation för den enskilde medlemmen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Resultat extrastämman 19:e april 2018

Standard

Torsdagen den 19:e april hade vi som vi tidigare utlyst en extrastämma samt informationsmöte om hissbytet. Stämman lockade medlemmar från 67 lägenheter och således blev det röstlängden.

 

Under den första timmen svarade ordförande och Conny, arbetsledare på Kone, på frågor om hissbytet och därefter följde stämman. Resultatet av stämman blev som följer:

  • Styrelsens proposition om att teckna kollektiv bredbandsanslutning 1000/1000 med Ownit fick bifall med 55 röster för och 4 röster emot.
  • En ny styrelseledamot valdes in i styrelsen
  • Andra omröstningen av de nya stadgarna genomfördes med bifall och vi har nu nya stadgar som följer de ändringar som krävdes enligt svensk lag.

Tack alla ni som kom och vi hoppas att fler kommer i framtiden!

Varma hälsningar

Styrelsen

Styrelsen kallar till extrastämma

Standard


Den 19:e april håller vi en extrastämma i föreningen. Samtliga medlemmar skall ha fått en kallelse i sin brevlåda. Saknar ni en kallelse, vänligen kontakta styrelsen.

Nya hissar

Standard

Samtliga hissar i föreningen kommer att bytas ut i sin helhet under 2018. Styrelsen har tagit detta beslut då vi haft stora problem med funktionaliteten på hissarna, med återkommande stopp och problem med både service och reservdelar. Hissarna är gamla och ett byte bör ske innan vi får så stora problem att långa oplanerade stopp kan inträffa.

Bytet sker för ett till två hus åt gången. Under den månad bytet tar kommer dessa hus att vara utan hiss. Mer information om hissbytet kommer längre fram.

Tidschema:

23/4-27/5 Kastvindsgatan 1 och Virvelvindsgatan 24
21/5-17/6 Fjällvindsgatan 4 och V. Stillestorpsgatan 23
6/8-2/9 V. Stillestorpsgatan 25
27/8-30/9 Virvelvindsgatan 26
24/9-28/10 Virvelvindsgatan 28
22/10-18/11 Virvelvindsgatan 30

Container 21-22/3

Standard

Nu ställer föreningen upp en container för grovsopor igen. Den står vid basketplanen på kullen mellan 09.00 den 21/3 och 15.00 den 22/3. Observera att du inte får slänga elektronikavfall såsom spis, kyl, tv, datorer eller liknande i containern. Denna typ av avfall skall slängas på en återvinningscentral.

Mer om sopsortering

Rensning i cykelrummen

Standard

Det är hög tid för genomgång av cykelrummen. Detta för att se om alla cyklar är i bruk/skall behållas då det har blivit trångt om utrymmet.

Cyklar ni vill behålla skall märkas upp med namn och lägenhetsnummer senast 28/2.

Omärkta cyklar kommer att rensas ut och förvaras i tre månader. Cyklar som inte gjorts anspråk på kommer sedan att skänkas bort.

Välkommen till vår nya hemsida!

Standard

Sidan är fortfarande under utveckling och all information är inte helt korrekt ännu. Vi hoppas ni kan ha överseende med detta och har tålamod tills vi har fått allt på plats.

/Styrelsen