Föreningen

En bostadsrättsförening är en form av ekonomisk förening och har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter till medlemmarna med bostadsrätt utan tidsbegränsning. (Bolagsverket, läs mer här)

Förvaltning

Riksbyggens kontor i Göteborg biträder styrelsen med föreningens förvaltning gällande ekonomi, teknik, fastighetsservice och fastighetsutveckling.

Förvaltaren och dennes roll 

Protokoll och årsredovisning

För årsstämmoprotokoll och årsredovisningar hänvisas till mittriksbyggen.se.

Undersidor

Om Göteborgshus 22

Styrelse

Föreningens stadgar

Årsstämma

Guide för motionsskrivning

Om bostadsrättsföreningar

Sidan uppdaterad: 2024-03-22