Container denna vecka

Dags igen för container denna vecka!

Kom ihåg att vissa saker får man inte slänga i containern, se schema för Farligt avfalls-bilen eller åk till stadens återvinningscentraler.

Du får inte slänga:
Asbest – från exempelvis byggskivor, takskivor, rörisolering.
Elektriskt eller elektroniskt avfall – allting med sladd, batterier eller solcell.
Produkter med freon – t ex kylskåp och frysboxar.
Ljuskällor – lysrör, lågenergilampor, glödlampor eller andra ljuskällor.
Hushållsavfall – avser t ex köksavfall.
Däck
Farligt avfall – målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material t ex tryckimpregnerat trä.

OBS !
GLÖM INTE BORT ATT VI HAR ETT ÅTERBRUKSRUM FÖR SAKER SOM ÄR HELA OCH RENA OCH SOM DU TROR NÅGON ANNAN SKULLE KUNNA HA NYTTA AV.
(

VÄLKOMNA TILL VIRVELVINDSGATAN 28 OCH RUMMET PÅ SIDAN. ALLA KAN KOMMA IN MED LÄGENHETSNYCKELN!

In english:

The container is at place on the basketball court.

Remember that You may place the following in the container:

UNSORTED WASTE
Paper, wood, plastic, metals, textiles and non-flammable material
(such as mineral wool, brick, stone and concrete)*

You may NOT place the following in the container:
Asbestos – in the form of construction panels, ceiling tiles, pipe insulation, etc.
Electric or electronic waste – anything including electrical cords, batteries or solar cells.
Products containing freon – e.g. refrigerators and freezers.
Light sources – strip lights, low-energy bulbs, filament lamps or other light sources.
Household waste – kitchen waste, for example.
Tyres
Hazardous waste – paint, chemicals, solvents, waste oil, impregnated material such as pressure-impregnated wood.

Information om taggar

Snart sätts det nya passagesystemet igång. Alla lägenheter kommer få tre taggar tilldelade sig, dessa taggar hör till lägenheten och är personliga för dem som bor där. Taggarna kommer användas för att gå in genom entré, cykelrum, källare, vindsutrymmen, tvättstuga mm. Efter att taggen aktiveras öppnar ni dessa dörrar genom att lägga taggen mot kortläsaren.

Under uppstartskeden så kommer vi att behålla möjligheten att använda det befintliga systemet med nycklar parallellt med det nya.

När du hämtar ut dina taggar få du vidare information.

Container på basketbollsplan

Nu står containern på basketbollsplan. Här kan du slänga:

BLANDAT AVFALL
Papper, trä, plast, metaller, textilier och icke brännbart
(t ex mineralull, tegel, sten och betong)*

Du får inte slänga:
Asbest – från exempelvis byggskivor, takskivor, rörisolering.
Elektriskt eller elektroniskt avfall – allting med sladd, batterier eller solcell.
Produkter med freon – t ex kylskåp och frysboxar.
Ljuskällor – lysrör, lågenergilampor, glödlampor eller andra ljuskällor.
Hushållsavfall – avser t ex köksavfall.
Däck
Farligt avfall – målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material t ex tryckimpregnerat trä.

OBS !
GLÖM INTE BORT ATT VI HAR ETT ÅTERBRUKSRUM FÖR SAKER SOM ÄR HELA OCH RENA OCH SOM DU TROR NÅGON ANNAN SKULLE KUNNA HA NYTTA AV. VÄLKOMNA TILL VIRVELVINDSGATAN 28 OCH RUMMET PÅ SIDAN. ALLA KAN KOMMA IN MED LÄGENHETSNYCKELN!

In english:

The container is at place on the basketball court.

Remember that You may place the following in the container:

UNSORTED WASTE
Paper, wood, plastic, metals, textiles and non-flammable material
(such as mineral wool, brick, stone and concrete)*

You may NOT place the following in the container:
Asbestos – in the form of construction panels, ceiling tiles, pipe insulation, etc.
Electric or electronic waste – anything including electrical cords, batteries or solar cells.
Products containing freon – e.g. refrigerators and freezers.
Light sources – strip lights, low-energy bulbs, filament lamps or other light sources.
Household waste – kitchen waste, for example.
Tyres
Hazardous waste – paint, chemicals, solvents, waste oil, impregnated material such as pressure-impregnated wood.


Årsstämma på torsdag

Årets stämma blir annorlunda. För att hålla ner antalet fysiskt närvarande bör endast en medlem per lägenhet närvara. Dessutom är det bra om medlemmar använder möjligheten av ombudsröstning genom en annan medlem eller någon av oss i styrelsen. Använd fullmakten som bifogades med kallelsen.

Medlemmar kan även delta digitalt via Riksbyggen stämma. Läs mer om det i medlemsbrevet som finns på anslagstavlan

Nyckelfritt låssystem & trygghetskameror

Information kring nyckelfritt låssystem och trygghetskameror kommer ske vid de olika husen vid olika tider.

– Kastvindsgatan 1, 14/11 kl.12:00-12:30
– Virvelvindsgatan 26, 14/11 kl. 12:45-13:15
– Virvelvindsgatan 30, 14/11 kl. 13:30-14:00
– Fjällvindsgatan 4, 17/11 kl. 17:00-17:30
– V Stillestorpsgatan 23, kl. 17:45-18:15
– V Stillestorpsgatan 25, kl. 18:30-19:00

Kom och ställ era frågor och funderaring eller lär er mer om hur systemet fungerar.