Möte kring hur vi ska skapa bättre gemenskap i föreningen

På tisdag 3/3 kl.18:30 är det möte för er medlemmar som är intresserade av att se på hur vi i föreningen kan skapa nya mötesplatser. Målet med arbetsgruppen är att se över hur vi praktiskt kan skapa bättre gemenskap.

Vi syns i styrelserummet på Virvelvindsgatan 30. Ring på vid entren.

Kan du inte närvara men vill vara med så kan du mejla styrelsen@goteborgshus22.se