Hissarna på Fjällvindsgatan 4 och Västra Stillestorpsgatan 23

Hissen på Västra Stillestorpsgatan 23 är beräknad att starta imorgon fredag den 15:e juni enligt plan.

Hissen på Fjällvindsgatan 4 har tyvärr blivit försenad den också. Styrelsen fick idag information 

från Kone att den är beräknad att vara klar först på onsdag den 20:e juni tyvärr. De har jobbat på extra mycket och hoppades kunna starta den på söndag men ett el-problem har tyvärr orsakat förseningen.

Hälsningar Styrelsen