Andrahandsupplåtelse

För att hyra ut lägenhet i andrahand alltid krävs ett styrelsebeslut. Hyr du ut utan tillstånd riskerar du att mista nyttjanderätten och bli uppsagd. Andrahandsuthyrning av lägenhet får fortgå under längst ett år i taget. Det är du som bostadsrättsinnehavare som bär ansvar för lägenheten medan den hyrs ut. Det åligger också bostadsrättsinnehavaren att se till att andrahandsupplåtelse inte pågår i längre än ett år.

För att ansöka om andrahandsupplåtelse fyller du i blanketten “Andrahands upplåtelse”. Ansökan lämnas i styrelsens postfack. När styrelsen har tagit beslut kommer detta att kommuniceras till dig som ansökt.

För administrering av ansökan om andrahandsupplåtelse är kostnaden 10% av ett prisbasbelopp.

Sidan uppdaterad: 2024-03-22