Container på basketplanen 23-24/9

Imorgon kommer containern till basketplanen!

Tänk på innan: Är det fint och helt kanske det är något som någon annan vill ha.

1, Är det stort kan du lägga ut det på Facebookgruppen: Medlemmar i Göteborgshus22.

2. Är det mindre (och är gjort av tyg) kan du lämna det i återbruksrummet på Virvelvindsgatan 28. Där kan medlemmar lämna och hämta saker.

Kom dessutom ihåg: att farligt avfall INTE hör hemma i en container. Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel.