Brandsäkerhet

 1. brandsläckareRÄDDA
 2. VARNA
 3. LARMA
 4. SLÄCK

Om det brinner i ett flerbostadshus – gör så här

 1. Stanna i din lägenhet
 2. Håll din lägenhetsdörr till trapphuset stängd
 3. Larma 112

Varför då?

Din lägenhet är en brandcell som står emot brand och rök i 60 minuter. Under den tiden hinner räddningstjänsten fram, släcka branden och hjälpa till med eventuell evakuering.

Om det brinner i din lägenhet – gör så här

 1. Försök att släcka branden. Kan du inte det, stäng dörren till rummet där det brinner.
 2. Lämna lägenheten
 3. Stäng lägenhetsdörren till trapphuset
 4. Kan du inte ta dig till lägenhetsdörren på grund av rök eller brand – gå ut på balkongen. Har du ingen balkong ta dig till ett fönster – öppna och ropa på hjälp
 5. Larma 112
 6. Möt räddningstjänsten och berätta var det brinner.

Varför då?

Brandröken är giftig, därför är det mycket viktigt att stänga dörren till rummet där det brinner och till trapphuset så att röken inte sprider sig.

Läs mer https://www.rsgbg.se/hem-och-fritid/brandsakert-hemma/

Skydda dig och dina grannar mot brand

Balkonglucka

Har du en lucka i din balkong är det viktigt att denna ej är täckt av möbler eller dylikt. Har du matta på balkongen måste du skärar upp ett hål för luckan. Luckan finns för att användas för nödutrymning eftersom brandbilarnas stegar inte når upp till din våning och våningarna över. Det handlar således inte bara om din säkerhet utan även dina grannar ovan.

Håll trapphuset rent

Om det börjar brinna är trappan din enklaste och kanske din enda väg ut. Den är även räddningstjänstens väg in för att släcka branden. Därför är det viktigt att inte stapla tidningar och prylar som hindrar dig att komma fram. Även vid en mindre brand kan ett trapphus vara fyllt med tjock, giftig rök redan efter några minuter. Skulle utrymning av huset behöva ske, blir de boende då hänvisade till fönster och balkonger. Brännbart material typ barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får därför inte förvaras i trapphus.

Hiss skall aldrig användas för utrymning vid brand. Risk för strömavbrott och hissen stannar Tyvärr kan man konstatera att 90 % av alla trapphusbränder är anlagda. Med den kunskapen känns det viktigt att inte förse någon med brännbart material.

Det är viktigt att inte blockera uppställningsplatser eller räddningsvägar för räddningstjänstens höjdfordon. (Utanför entréer, baksidan husen.)

Brandvarnare

Testar brandvarnare genom att trycka på testknappen. Då testas alla funktioner i brandvarnaren, inklusive att batteriet fungerar. Du får en signal som kvitto på att den fungerar. Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du trycker på knappen kan batteriet vara slut och då behöver du byta ut det. Hjälper inte det kan du behöva byta ut hela brandvarnaren.

Om det brinner gör så här:

Stäng in branden!

Brinner det i din lägenhet. Ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Dörren hindrar branden och den giftiga röken från att sprida sig.

Stanna i lägenheten

Brinner det hos någon annan och det finns rök i trapphuset – stanna i din lägenhet. Ring 112 och berätta att det brinner.Stäng dörren/close your door

Vänta i lägenheten tills räddningstjänsten hjälper dig ut.

Lsä mer: Skydda dig mot brand hemma https://rib.msb.se/filer/pdf/27596.pdf

Referensmaterial

Information om brandvarnare finns att läsa på Räddningstjänstens hemsida: https://www.rsgbg.se/hem-och-fritid/brandsakert-hemma/brandvarnare/

Information om brand i höghus. Information om hur man skall agera vid brand i egen lägenhet eller rökfyllt trapphus Räddningstjänsten stor Göteborg har på sin hemsida information om brand i flerbostadshus.  Länk:  http://www.rsgbg.se/hem-och-fritid/brandsakert-hemma/flerbostadshus/

MSB har information till fastighetsägare https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Brandskydd-byggnader-och-anlaggningar/Flerbostadshus/

och  https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Brandskydd-byggnader-och-anlaggningar/Trapphus/

Din säkerhet  https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/brand-och-eld/brand-i-lagenhet-eller-hus/


Sidan uppdaterad: 2021-10-16