Återbruksrum och container på basketplan

Sedan en tid tillbaka finns det ett återbruksrum i källaren på Västra Stillestorpsgatan 25. Utnyttja gärna det nu i veckan när containern är här. Tror du att någon annan skulle vilja ha saken du behöver slänga, så kan du lämna det i rummet.

Bra saker för återbruksrum är: böcker, leksaker, köksredskap, ramar, elprylar och krukor. OBSERVERA att absolut ingen mat, kläder eller möbler bör placeras i rummet p.g.a. ohyra och platsbrist.

Container ska stå på basketplanen 24-25/7.