Årsstämma på torsdag

Årets stämma blir annorlunda. För att hålla ner antalet fysiskt närvarande bör endast en medlem per lägenhet närvara. Dessutom är det bra om medlemmar använder möjligheten av ombudsröstning genom en annan medlem eller någon av oss i styrelsen. Använd fullmakten som bifogades med kallelsen.

Medlemmar kan även delta digitalt via Riksbyggen stämma. Läs mer om det i medlemsbrevet som finns på anslagstavlan