Arbete med passagesystem just nu

Just nu arbetas det med taggar för medlemmarna i husen Virvelvindsgatan 28 och Virvelvindsgatan 26.