Renovering av bastun

Från 7 januari kommer bastun att vara avstängd på grund av renovering.
Golvbrunnarna och vattenlåsen måste bytas. Även inredningen i bastun är i stort behov av upprustning.

Hur länge bastun är avstängd är beroende på om det finns fukt som först måste torkas ut. Det vet vi först när arbetet har satt igång och vi kommer tillbaka med en prognos i januari.