Trivselregler/”Well-being” rules

For English translation of ”Well-being” rules please follow link: Well-being rules Brf Göteborgshus 22

För svensk version se nedan eller följ följande länk: Trivselregler Brf Göteborgshus 22

 1. Rökförbud gäller i gemensamma utrymmen och utanför entréerna. Tänk på att visa hänsyn till dina grannar om du röker på din balkong.
 2. Då det är lyhört i husen skall tystnad beaktas mellan 22.00-07.00
 3. Informera era grannar om pågående renovering eller planerad fest.
 4. Tider för borrning, spikning samt störande ljud vid renovering:
  • Måndag – Torsdag: 08.00 – 20.00
  • Fredag: 08.00 – 18.00
  • Lördag: 10.00 – 16.00
  • Söndag och helgdag: EJ tillåtet
 5. Samma tvättider gäller för tvätt i den egna lägenheten som i tvättstugorna.
 6. Paraboler får monteras innanför balkongens inglasning, ej utanför.
 7. Balkonglådor får ej hängas utanför balkongens inglasning.
 8. Djur får ej röra sig okopplade i gemensamma utrymmen inomhus och utomhus.
 9. Ej tillåtet att skaka textilier (tex mattor och lakan) från balkong och fönster.
 10. Grillförbud gäller med kolgrill och gasolgrill på balkongen på grund av brandfara.
 11. Ej tillåtet att kasta ut föremål från fönster eller balkong
 12. Luckor och stegar på balkonger får ej täckas eller på annat sätt göras obrukbara.
 13. Föreningen har en miljöpolicy och alla medlemmar ansvarar för att sortera sitt eget avfall och att reglerna i miljörummet efterföljs.
 14. Grovsopor, tex större elektronik, renoveringsavfall och möbler ansvarar varje medlem själv med att föra bort till återvinningscentral.
 15. I cykelrum får ej motorcyklar och mopeder parkeras.
 16. I trapphus samt gemensamma utrymmen skall gångar hållas fria.
 17. Dörrar till entréer och gemensamma utrymmen skall hållas stängda och låsta så inga obehöriga tar sig in husen.

Sidan uppdaterad: 2024-03-22