Lediga parkeringar & framskjuten start av digital kö

Efter att alla termogarage har utrustats med automatiska dörröppnare och renoveringen av parkeringen triangeln är klar har vi nu släppt på de platser som varit spärrade.

I vår kö står nu endast de som vill ha en specifik plats. Vi har ytterligare några lediga p-platser. Önskar ni en plats så kontakta våra fastighetsskötare.

Vi behöver ytterligare en tid för det administrativa arbetet inför digital köhantering och flyttar fram starten till 1 mars 2020.