Trivselregler

Brf Riksbyggen Göteborgshus 22
Trivselregler – antagna på årstämma 2017-12-04

 1. Rökförbud gäller i gemensamma utrymmen
 2. Då det är lyhört i husen skall tystnad beaktas mellan 22-07.
 3. Informera era grannar om pågående renovering eller planerad fest.
 4. Tider för borrning, att spika, störande ljud: Måndag – torsdag 08.00-20.00 fredag 08.00-18.00 lördag 10.00-16.00. (Förtydligande: Det betyder att på söndagar och helgdagar/röda dagar ska det inte ske någon borrning eller andra störande ljud).
 5. Samma tvättider gäller för tvätt i den egna lägenheten som i tvättstugorna.
 6. Paraboler får monteras innanför balkongens inglasning, ej utanför.
 7. Balkonglådor får ej hängas utanför balkongens inglasning.
 8. Djur får ej röra sig okopplade i gemensamma utrymmen inomhus och utomhus.
 9. Ej tillåtet att skaka större textilier (tex. mattor och lakan) från balkongen.
 10. Grillförbud råder på balkonger.
 11. Ej tillåtet att kasta saker från balkongen, framförallt snus och cigaretter.
 12. Luckor och stegar på balkonger får ej täckas eller på annat sätt göras obrukbara.
 13. Lampor skall släckas efter vistelse i gemensamma utrymmen.
 14. Restsoppåsar och kompostpåsar skall vara ordentligt förslutna innan de kastas i miljörummen.
 15. Tidningsinsamling i miljörummen är endast menat för tidningar.
 16. Ej tillåtet att placera möbler och elektronikavfall i miljörummen.
 17. I cykelrum får ej motorcyklar och mopeder parkeras.
 18. I trapphus samt gemensamma utrymmen skall gångar hållas fria.
 19. Ytterdörrar och dörrar till gemensamma utrymmen skall hållas låsta.

Sidan uppdaterad: 2018-02-25