Relining i mark och fastighet Virvelvindsgatan 26 & 28

Arbete kommer fortgå mellan 8/6 och 20/6.

se informationslappar från Tumlehed vid anslagstavla.