Möte med odlingsgruppen

Är du intresserad av att sköta om föreningens rabatter och växter och hjälpa till att utforma våra gemensamma utrymme?

Odlingsgruppen är en arbetsgrupp under styrelsen och vi har fått nya uppdrag,t.ex vad som ska planteras utanför Vvg 28.

Välkommen till möte 1/10 kl 19 i styrelserummet på Virvelvindsgatsn 28. Vill du vara med på distans kan du mejla till strelsen@goteborgshus22.se. Då skickas en länk ut till mötet.

Välkomna