Information om taggar

Snart sätts det nya passagesystemet igång. Alla lägenheter kommer få tre taggar tilldelade sig, dessa taggar hör till lägenheten och är personliga för dem som bor där. Taggarna kommer användas för att gå in genom entré, cykelrum, källare, vindsutrymmen, tvättstuga mm. Efter att taggen aktiveras öppnar ni dessa dörrar genom att lägga taggen mot kortläsaren.

Under uppstartskeden så kommer vi att behålla möjligheten att använda det befintliga systemet med nycklar parallellt med det nya.

När du hämtar ut dina taggar få du vidare information.