Hissen på Virvelvindsgatan 26

Enligt tidschema så startade idag den nya hissen på Virvelvindsgatan 26. Nu har vi bara Virvelvindsgatan 28 och 30 kvar sedan är de nya hissarna alla installerade. Vi hoppas att hissarna kommer att fungera smärtfritt vid årets slut och nödvändiga justeringar är gjorda så att vi kan njuta av våra nya fina hissar!

Hälsningar

Styrelsen