Glöm inte bort: Återvinning av glasförpackningar

En liten påminnelse för miljöansvarig

Vi har i föreningen ingen egen glasåtervinning. Ni måste gå till återvinningsplats för att lämna era glasförpackningar. Lock och kapsyler sorteras efter det material de är tillverkade i.

Glasförpackningar är: vinflaskor · saftflaskor · ölflaskor · kaffeburkar · syltburkar

Glasinsamlingen gäller enbart förpackningar och inte andra glasprodukter som dricksglas, fönsterglas, prydnadssaker och lampor. Om du har ett obrukbart dricksglas kan du slänga det i den vanliga soppåsen, större föremål samt fönster- och spegelglas ska du lämna på återvinningscentral.

Tänk på att aldrig slänga glödlampor eller lysrör i glasinsamlingen. De innehåller farliga ämnen och ska samlas in som farligt avfall.

Se kartan var du kan slänga glas. I de gula cirklarna.

Beskrivning saknas.