Försening av de nya hissarna på Kastvindsgatan 1 och Virvelvindsgatan 24

Tyvärr måste vi meddela att det blir en försenad leverans av våra nya hissar på Kastvindsgatan 1 och Virvelvindsgatan 24. Arbetet pågår för fullt men på grund av en felleverans från en av Kones underleverantörer så har visst merarbete uppstått. Detta medför ingen ökad kostnad för föreningen utan det är en kostnad Kone blir tvungna att stå för.

Hissen på Kastvindsgatan 1 planeras att besiktigas måndagen den 28:e maj, alltså 3 dagars försening jämfört med planerat datum, fredagen den 25:e maj.

Hissen på Virvelvindsgatan 24 blir ytterligare lite försenad och beräknas besiktigas torsdagen den 31:a maj, alltså 6 dagar senare än planerat.

Vi beklagar det inträffade men vill påpeka att detta inte är något vi kunde förutse. Styrelsen kommer att hantera situationen enligt kontrakt med Kone för att få ersättning för förseningen, dock utgår ingen kompensation för den enskilde medlemmen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen