Årsstämma på torsdag

Årets stämma blir annorlunda. För att hålla ner antalet fysiskt närvarande bör endast en medlem per lägenhet närvara. Dessutom är det bra om medlemmar använder möjligheten av ombudsröstning genom en annan medlem eller någon av oss i styrelsen. Använd fullmakten som bifogades med kallelsen.

Medlemmar kan även delta digitalt via Riksbyggen stämma. Läs mer om det i medlemsbrevet som finns på anslagstavlan

Nyckelfritt låssystem & trygghetskameror

Information kring nyckelfritt låssystem och trygghetskameror kommer ske vid de olika husen vid olika tider.

– Kastvindsgatan 1, 14/11 kl.12:00-12:30
– Virvelvindsgatan 26, 14/11 kl. 12:45-13:15
– Virvelvindsgatan 30, 14/11 kl. 13:30-14:00
– Fjällvindsgatan 4, 17/11 kl. 17:00-17:30
– V Stillestorpsgatan 23, kl. 17:45-18:15
– V Stillestorpsgatan 25, kl. 18:30-19:00

Kom och ställ era frågor och funderaring eller lär er mer om hur systemet fungerar.

Meddelande från valberedningen

Vår bostadsrättsförening behöver dej
Nya ledamöter och suppleanter till styrelsen

Valberedningen kallar till informationsmöte om styrelsearbete:
den 10:e november kl 19:00 – 20:00 i styrelserummet (Virvelvindsgatan 28)

Styrelsen behöver tillskott av framför allt suppleanter. Detta är en bra sätt för dig
som är nyfiken på styrelsearbete och kan på så sätt få inblick i vad styrelsen gör
utan att ta på dig större ansvar från början .

Att sitta i styrelsen är ett intressant och trevligt arbete där du får möjlighet att
vara med att påverka vår boendemiljö. Möten och andra aktiviteter är planerade
så att det går att kombinera med arbete/studier.
Valberedningen bör utökas med nya medlemmar, gärna en från varje hus. Har du
dessutom ett intresse av ekonomi så är det extra välkommet.
Riksbyggen stöttar med utbildning och information för nya styrelsemedlemmar
och valberedare. Styrelse och valberedning får arvode som ersättning för utfört
arbete enligt föreningens stadgar.

På mötet träffar du medlemmar i den nuvarande styrelsen som berättar hur
arbetet går till.
Ingen föranmälan behövs. Kan du inte komma på mötet men är intresserad så får
du gärna skicka frågor via mail eller SMS.
Välkomna!

Lotta – se kontaktuppgifter på anslagstavlan

Glöm inte bort: Återvinning av glasförpackningar

En liten påminnelse för miljöansvarig

Vi har i föreningen ingen egen glasåtervinning. Ni måste gå till återvinningsplats för att lämna era glasförpackningar. Lock och kapsyler sorteras efter det material de är tillverkade i.

Glasförpackningar är: vinflaskor · saftflaskor · ölflaskor · kaffeburkar · syltburkar

Glasinsamlingen gäller enbart förpackningar och inte andra glasprodukter som dricksglas, fönsterglas, prydnadssaker och lampor. Om du har ett obrukbart dricksglas kan du slänga det i den vanliga soppåsen, större föremål samt fönster- och spegelglas ska du lämna på återvinningscentral.

Tänk på att aldrig slänga glödlampor eller lysrör i glasinsamlingen. De innehåller farliga ämnen och ska samlas in som farligt avfall.

Se kartan var du kan slänga glas. I de gula cirklarna.

Beskrivning saknas.

Container på basketplanen 23-24/9

Imorgon kommer containern till basketplanen!

Tänk på innan: Är det fint och helt kanske det är något som någon annan vill ha.

1, Är det stort kan du lägga ut det på Facebookgruppen: Medlemmar i Göteborgshus22.

2. Är det mindre (och är gjort av tyg) kan du lämna det i återbruksrummet på Virvelvindsgatan 28. Där kan medlemmar lämna och hämta saker.

Kom dessutom ihåg: att farligt avfall INTE hör hemma i en container. Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel.