Kalender 2020

Datum för 2020

Januari

13 Styrelsemöte

27 Styrelsemöte

Februari

3 Cafékväll i Styrelserummet

24 Styrelsemöte

Mars

30 Styrelsemöte

April

20 Styrelsemöte

27 Cafekväll i Styrelserummet

Maj

11 Styrelsemöte

Juni

13 SOMMARFEST (INSTÄLLT – NYTT DATUM I AUGUSTI)

15 Styrelsemöte

Juli

Augusti

17 Styrelsemöte

22 SOMMARFEST (inställt)

September

14 Styrelsemöte

21 Cafekväll

23-24 container

28 information för nyinflyttade kl 18.00 – 20.00 i styrelserummet

Oktober

19 Styrelsemöte

26:e oktober information för nyinflyttade kl 18.00 – 20.00 i styrelserummet

November

2 Cafekväll

23 Styrelsemöte

25-26 container

30:e november information för nyinflyttade kl 18.00 – 20.00 i styrelserummet

December

10 Årsstämma