Kalender 2020

Datum för 2020

Januari

13 Styrelsemöte

27 Styrelsemöte

Februari

3 Cafékväll i Styrelserummet

24 Styrelsemöte

Mars

30 Styrelsemöte

April

20 Styrelsemöte

27 Cafekväll i Styrelserummet

Maj

11 Styrelsemöte

Juni

13 SOMMARFEST (INSTÄLLT – NYTT DATUM I AUGUSTI)

15 Styrelsemöte

Juli

Augusti

17 Styrelsemöte

22 SOMMARFEST

September

14 Styrelsemöte

21 Cafekväll

Oktober

19 Styrelsemöte

November

2 Cafekväll

23 Styrelsemöte

December

7 Årstämma