Hissbesiktning i veckan

Besiktningsingenjören från Kiwa kommer och gör den årliga säkerhetsbesiktningen av samtliga hissar i föreningen nu på torsdag och fredag 10 och 11 juni.

Besiktningarna planeras starta på Kastvindsgatan 1 på torsdag. Därefter följer husen på Virvelvindsgatan och V Stillesstorpsgatan och sist Fjällvindsgatan.

Kiwa planerat att hinna med fyra hissar per dag, de kan dock inte ge besked på exakt hur långt tid varje hiss kommer ta.

Under arbetet kommer det inte att gå att använda hissen.