Avgiftshöjning 2% från 1 juli 2020


Våra fastigheter är över 60 år och är i stort behov av både underhåll men även modernisering inför framtiden för att vara en attraktiv bostadsrättsförening med bra ekonomi och välskötta fastigheter.

Vår förening har mycket god ekonomi. Vi har låg belåningsgrad men däremot alldeles för lite pengar sparade till stora underhållskostnader. För att säkra föreningens kapital och inte behöva göra högre höjningar med ojämna mellanrum är styrelsens strategi att årligen höja avgiften med 2% 1 juli till dess vi är i balans med våra utgifter. Det motsvarar i år strax över 80 kr i månaden för en 3:a på 70 m2.